Страховик та страхувальник - права і обов’язки

Страхування є таким же фінансовим інструментом, як, зокрема і банківська послуга з усіма наслідками, що випливають обов'язки та відповідальність сторін учасників процесу. Основна відмінність між ними, це один, тобто страховик, надає страхову послугу, в той час як страхувальник її набуває.

Юридичне тлумачення страховика.

Юридично: страховиками можуть виступати тільки юридичні особи, у формі акціонерних товариств, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності та є членами Моторно-транспортного (страхового) бюро України (МТСБУ). Можна сказати, продавець на страховому ринку. При цьому продавцем може бути тільки юридична особа яка має ліцензію, покупцем юридичні та фізичні особи незалежно від роду діяльності, місця проживання тощо.

Юридичне тлумачення страхувальника.

Страхувальник - це клієнт страхової компанії ( фізична або юридична особа). При укладанні договору страхування Страхувальник сплачує страхову премію (внесок, платіж) страховику.

Застрахована особа або вигодонабувач.

Крім цих двох основних учасників страхового процесу є ще поняття застрахований, вигодонабувач. У чому ж різниця? Страхувальник це той, хто добровільно набуває страховий поліс, укладаючи зі страховою компанією договір. Застрахований - той щодо якого укладено договір, наприклад, компанія, застрахувала співробітників з добровільного медстрахування або автопарк водіїв від нещасного випадку. Вигодонабувачем є особа, яка відповідно до договору отримає виплату.У цих випадках це будуть співробітники компанії, які будуть хворіти, а страхувальником є ​​сама компанія.

Укладати договір страхування, відповідно до законодавства можливо при наявності паспорта. Ну і важливо розуміти, що застрахована особа може бути одночасно і страхувальником, якщо ця особа сплачує страхову премію (внесок, платіж) самостійно.

Які ж основні обов'язки страховика? Назвемо основні:

 • він повинен ознайомити клієнта (покупця, страхувальника) з умовами, викладеними в договорі страхування;

 • протягом двох робочих днів після отримання інформації про страховий випадок вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного, згідно Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", здійснення страхового відшкодування (виплати);

 • здійснити виплату у встановлений законом та договором термін;

 • не розголошувати відомості про страхувальника і його майновий стан, крім випадків, встановлених законом.

Страхувальник же зобов'язаний:

 • в обумовлений термін вносити страхові платежі;

 • надати інформацію про всіх можливих страхових ризиків по об'єкту страхування;

 • повідомити страховика про наявність інших договорів страхування;

 • повідомити страховика в обумовлений договором термін про настання страхової події;

 • вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків.

Все договірні відносини фіксуються в договорі страхування, який, як і банківський, слід уважно читати, щоб потім не було претензій при отриманні виплати в меншому розмірі або повну відмову від відшкодування з боку страховика.